Поддръжка на активен уеб сайт в интернет

Активният сайт създава и синдикира съдържание, споделя в социални мрежи и има предни позиции в Google.

Поддръжката на сайт включва 4 направления:

 

Техническата поддръжка

включва система за управление (CMS), осигуряваща възможности за анализ, оптимизация и развитие на съдържанието с цел достигането на органични читатели и клиенти

SEO оптимизация

включва вътрешна оптимизация на кода, без ръчна намеса, в реално време и съобразно актуалните тенденции в SEO оптимизацията. 

Синдикиране на съдържанието

включва разпространението на информацията в социални мрежи и споделянето на връзки в други сайтове, така че потребителите да достигнат до Вашето ново съдържание веднага!

Маркетингова поддръжка

включва управлението на рекламните бюджети в Google и Фейсбук, създаването и свързането на необходимите пиксел кодове, настройката на релевантните страници и създаването на рекламните текстове, така че да се постигне максимална конверсия (резултатност) срещу инвестирания бюджет. 

 

Ако желаете безплатно да проверим рейтингът на Вашият сайт и да Ви предложим възможности за бърза оптимизация, моля попълнете: