Енергийна ефективност и поликарбонат

Aris BG, Енергийна ефективност и поликарбонат

Енергийна ефективност с поликарбонат

Поликарбонатните плоскости и поликарбонатните термопанели са съвременно решение за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи или нови сгради. 

Ниските коефициенти на топлопреминаване са най-голямото предимство на поликарбонатните плоскости и поликарбонатните термопанели! Повишената консумация на електро- и топлоенергия може съществено да бъде компенсирана с използването на поликарбонатни панели, като покриват и най-високите европейски изисквания за енергийна ефективност.