Строителство, оранжерии

Изпълнени проекти по Програма за развитие на селските райони

/ПРСР/ 2007-2014 г.

 • Къща за гости - с. Гинци
 • Спортно-развлекателен комплекс с басейн- с. Гълъбовци, общ. Сливница

Проекти 2014-2020 г.

 • Оранжерия за зеленчуци с. Симеоново, община Ямбол
 • Оранжерия за ягоди в с. Симеоново, община Ямбол
 • Оранжерия в с. Хотово, общ. Сандански
 • Оранжерия за зеленчуци с. Татарево
 • Оранжерии за зеленчуци с. Баня
 • Оранжерия за зеленчуци с. Горски извор
 • Оранжерия за зеленчуци с. Склаве 
 • Оранжерия за зеленчуци гр. Стара загора
 • Оранжерия за зеленчуци с. Горски извор

    

Гордеем се с нашите клиенти:

 За повече от 20 години спечелихме доверието на :

 • Музей Земята и хората- ремонт на покривни куполи, монтаж на поликарбонат
 • Оранжерии Гимел- монтаж на поликарбонат,  саниране отопление 
 • Завод НОРД АД, гр. Девня - цялостен ремонт на хале и подмяна на покривни панели от поликарбонат 
 • 3ММ Стомана, гр. Силистра - ремонт на хале и фасада от поликарбонат
 • ЕНЕЛ Марица изток 3 АД, гр. Стара Загора 
 • Софийски университет Св. Св. Кирил и Методий - изграждане на оранжерия в ботаническата градина Балчик 
 • ЮЛЕН АД, гр. Банско
 • Енемона АД, гр. Козлодуй
 • Стомана Индъстри АД, гр. Перник
 • Метрополитен АД, гр. София
 • Министерство на замеделието и горите, гр. София
 • НЕК АД, гр. София
 • Кълвача газ, гр. Стара Загора
 • Газтрейд, гр. София
 • М Тел, гр. София
 • Художествена гимназия, гр. София
 • КЦМ, гр. Пловдив
 • ДФК Локомотив-София, гр.София
 • както и общини: София-град, гр. Костинброд, гр. Плевен, гр. Самоков, гр. Сливен, гр. Пещера, гр. Карнобат, гр. Хасково, гр. Харманли