Поликарбонатни плоскости, термопомпи, термопанели

Начало

    Вие познавате качеството на нашите продукти - поликарбонатни плоскости, фасадни и термопанели и разнообразието от принадлежности за правилен монтаж. Освен тях ние доставяме термопомпите на ф.Hautec, които са част от нашето портфолио за повишаване на енергийна ефективност на сградите. Качеството е водещ критерий  за всички в АРИС®  и нашите партньори от Rodeca, Hautec, Eternit, Polyfin и др. Този принцип е залегнал в разработената Политика по качеството на фирмата, която е документирана в декларация на ръководството и се основава на дефинирани принципи за управление на качеството.

Извадка от Декларацията за политиката по качество в Телком ООД:

"Основна цел на фирмата е постигане на дълготраен успех и присъствие на българския пазар." Конкретно това означава:

  • Постоянна готовност да отговорим на изискванията на клиентите. Превръщане на отношенията ни в дълготрайно взаимоизгодно партньорство.
  • Повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез повишаване на ефективността и модернизация в технологичен и технически аспект;
  • Ориентиране към потребителите на всяко ниво във фирмата.
  • Развитие на маркетинговата и рекламната дейност чрез насочването и към по актуални форми.
  • Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение
  • Планиране, а не реагиране според моментната ситуация, за подобряване на организацията на работа, укрепване и развиване на силните страни на фирмата;
  • Мотивация, квалификация и удовлетвореност на персонала.
  • Поддържане на оптимална работна среда чрез осигуряване на безопасни  условия на труд, подобряване на инфраструктурата.
  • Поддържане и развитие на ефективна Система за управление на качеството, като гаранция за уважението ни към клиентите и за трайното ни присъствие на пазара;