Хидроизолации Polyfin

  • Хидроизолацията е UV-стабилизирана, което гарантира устойчивостта й на атмосферни условия и стареене. 
  • Устойчивост на водни разтвори, на киселини и основи. 
  • Материалът е изключително гъвкав и при отрицателни температури.
  • Устойчивост срещу корени, съгласно FFL
  • Поносимост към полистирол и битуми
  • Не съдържа омекотители и хлор
  • При изгаряне не отделя корозивни газове, диоксини и др.
  • Устойчивост срещу летящи огнени пръски и лъчиста топлина (DIN 4102 T7)
полагане