Сградна автоматизация, енергийна ефективност

Цифрови и аналогови системи за управлени и контрол

 

 RAM  управлявя всичко!

RAM- сградната автоматизация управлява  и регулира климата в сградата, като поддържа необходимите  параметри на температура, вентилация, осветление, влажност,  поливане в оранжериите и др. Сградната автоматизация е неразделна част от новите екоизисквания за енергийна ефективност и икономия.

Системите за управление на RAM  може да намерите в :

  • офиси
  • банки
  • училища
  • детски градини
  • болници
  • летища
  • фотоволтаични паркове
  • ботанически градини
  • оранжерии и други