Отопление, охлаждане и подгряване на топла вода

Tермопомпи на фирма HAUTEC, Германия

 

Висок клас енергоефективни термопомпи от HAUTEC от Германия - фирма, доказала се в годините с високо качество и прецизност.

Използвайки природните ресурси (въздух, вода, постоянна температура на почвата) Термопомпата позволява енергоефективно отопление, охлаждане и подгряване на топлата вода. Геотермалните съоръжения работят изключително ефективно в комбинация с плодово отопление и с радиатори, поради тяхната възможност за работа при много ниска температура. Слънчевата енергия се намира в неизчерпаеми количества в заобикалящия ни свят - във въздуха, водата и земята. Благодарение на термопомпите от немската фирма HAUTEC тази енергия става достъпна и безплатна за всички нас!

ОТ 1KW ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СЕ ДОБИВАТ 5KW ТОПЛИННА!

т.е. РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА МОГАТ ДА СЕ НАМАЛЯТ ДО 80%

Термопомпите на Хаутек са много компактни и не заемат много място при монтаж. Те работят безшумно и без вибрации. Термопомпата възпроизвежда достатъчно енергия за отопление и топла вода дори при минусови температури. Оразмеряването на колектора зависи от енергийните изисквания за отопление, охлаждане и топла вода конкретно спрямо нуждите на ползвателите на обекта. В зависимост от използвания топлоизточник теемопомпите биват няколко вида:

 • вода - вода
 • въздух - вода
 • почва -  вода
 • въздух - въздух

Класически пример на термопомпа са хладилниците и климатиците, които са от вида въздух-въздух.

Предимства на термопомпите:

 • Снижаване на разхода за отопление до 80% в сравнение с отопление на газ, нафта или въглища
 • Независимост от цените на горивата
 • Без разходи по поддръжка
 • Използване на възобновяема енергия от природата
 • Безшумна работа
 • Малка и компактна отоплителна инсталация
 • Отопление през зимата и охлаждане през летния сезон
 • Топла вода над 60оС без допълнителни разходи за електричество
 • Без неприятни миризми и изгорели газове във въздуха 

 

За повече информация Ви очакваме в нашия офис!

Повишете вашата енергийна ефективност с термопомпите на HAUTEC!