КЛИМАКОМПЮТЪР НА ФИРМА RAM

КЛИМАКОМПЮТЪР  НА  ФИРМА  RAM

- Как  да  подобрите  енергийната  ефективност?

- Как  да контролирате  и  управлявате  от  разстояние?

- С кои  продукти  може  да  участвате по европейските програми? 

Ние  имаме  опит  в  това - продуктите  на  фирма  RAM може  да  закупите  по  европрограма,  и  едновременно  с  това  да  спестите  разходи  за  отопление,  работни  заплати  и  др.  Може  да  контролирате   и  управлявате   процесите  дори  когато  сте  на  хиляди  километри от  вашето  производство,  офис  или  оранжерия.

Фирма  RAM
КЛИМАКОМПЮТЪР  СС600    

Фирма  RAM   - регулиращи  и измервателни  технически  апарати  е  основана  1971 г   в  Хершинг, Германия.  Тя  разработва и  произвежда  аналогови  и  цифрови  уреди  за   регулиране  и  управление  на  технически  съоръжения  в  сградите  и    оранжериите. В  разработването,  проектирането и  заготвянето  на    продуктите   се  занимават  40  добре  обучени  служители.  Търговски  партньори на RAM ,   специално подготвени,   подпомагат   клиентите   в  консултирането,   монтажа  и сервиза.

RAM-  продукти   ще  намерите    в  различни   инсалации,  съоръжения  и  сгради  с  различно  предназначение:

- Офиси,  банки ,

- Училища, детски  градини

- Болници,

- Търговски  домове,

- Културни  центпове,

- Покрити  басейни

- Градски  паркове  и  градини  ,  ботанически  градини

- Градински  центрове,

- Строителни  молове,

- В  зеленчукопроизводството  и  Предприяния  за  разсад

- Изследователски  институти

 RAM  доставя  от :    Датчици ,  Регулиращи  и  управляващи  уреди  с  различни  приложения- дори и днес  едно добро  и   евтино   решение,  до  компютърно  управляеми системи   /DDC/,  за  комплексни  решения   с  интелигентни

 стратегии ,  лесно  обслужване  и максимално    съотношение  полза -  цена.

Системата    „КЛИМАКОМПЮТЪР”  СС  600    се  доставя  с  готов  за  употреба     софтуер  и  изчерпателна  документация-  дори  когато  трябва  да  се  реализират  специални функции.  Всички  RAM-  продукти  са  собствена  разработка  и  производство  и  се  отличават  с  изключителна  надеждност  и  качество-  гаранция за  добрата  работа  на  вашите  технически  инсталации  и  съоръжения.