Зелена политика

         През своето над 25-годишно присъствие на българския и международния пазар,  фирма Арис реализира инициативи, свързани с опазване на околната среда. Целта на ръководството е да приобщи своите служители, клиенти и партньори, като ги запознае и включи в реализирането на проектите, свързани със зелена политика и екология. 
Поликарбонатните плоскости, които предлагаме са чудесен термоизолатор, имат дълъг живот и могат да бъдат  рециклирани. 

С предлагане на термопомпите като топлинен източник, ние насърчаваме използването на възобновяема енергия от природата.