Политика за поверителност

Политика за поверителност на фирма Телком ООД, ЕИК 831146979, собственик на сайта  aris-bg.com

Събиране на информация

    Информацията, която изискваме на нашия сайт aris-bg.com е минимално необходимата за отговор на вашите  запитвания. Ние не изискваме от Вас предоставяне на лична информация в контактните форми. Нашият сайт има единствено рекламно-информационно съдържание.

    С цел защита от недобросъвестно потребление и хакерски атаки, както и за целите на анализа и правилната визуализация на съдържанието нашият сайт може да провери вашият IP адрес, както и езиковите настройки, вашата операционна система и крайно устройство, само ако  вашият браузър предостави тази информация. 

Фирмена информация

    Ако вие представлявате фирма (юридическо лице), ние третираме предоставената ни информация съгласно Закона за задълженията и договорите. 

Ние изискваме единствено публично известната информация за идентификация на представляваната от Вас фирма както и  контактна информация, която не е обвързана със субект на данни. 

Информацията, която събираме от посетителите на нашия сайт може да бъде използвана за да:

  • Подобрим работата и визуализацията на нашия сайт
  • Персонализираме вашето посещение и да отговорим на индивидуалните ви търсения за оранжерии, поликарбонат и алуминиеви профили
  • Предоставим модифицирано рекламно съдържание
  • Подобрим потребителската услуга
  • Да се свържем с вас и да отговорим на ваше запитване

 

Поверителност

    Ние не продаваме, не търгуваме или по друг начин не трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

    Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

В тези случаи ние изискваме единствено публично известната информация за идентификация на представляваната от Вас фирма и контактна информация, която не обвързана със субект на данни. 

Защита на информацията

    Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде защитена вашата лична информация. Използваме различни методи, с цел защита на потребителската информация, пренасяна онлайн. Достъп до предоставена от вас информация ние даваме само на оторизирани служители, които трябва да извършат специфично действие свързано с вашето искане. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

Отписване и право на информация

    Ние ползваме вашите контактни данни, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко за текуща информация и актуализация на нашите данни.

Съгласно Регламент (EС) 2016/679 (EU GDPR) в който и да е момент вие може да се отпишете от имейл.

При поискване във всеки един момент имаме готовност да Ви информираме разполагаме ли и с какви Ваши лични данни, ако има такива, събрани и предоставени доброволно от Вас по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт. Моля при нужда изисквайте това свое право писмено чрез контактите в сайта. 

Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще заличим ненужните лични данни за Вас в случай, че разполагаме с такива след получаване на заявлението.

Вашето заявление за оттегляне на съгласие можете да направите чрез съобщение на електронната ни  поща  aris@aris-bg.com. 

Съгласие

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.