Автоматизация на оранжерии

Aris BG, Сградна автоматизация

 

 

КЛИМАКОМПЮТЪРЪТ  СС600 –  ЗА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ И  ВИСОКА  ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Успешно приложение в автоматизацията на сгради и оранжерии

СС 600   е  децентрализирана компютърна система за едновременно управление, проследяване, контролиране и архивиране на многобройни параметри. Модерната структура на хардуера и на софтуера позволява да се намери най-оптималното и икономично решение за всеки конкретен обект без значение на големината му.

Системата    „КЛИМАКОМПЮТЪР”  СС  600    се  доставя  с  готов  за  употреба     софтуер  и  изчерпателна  документация-  дори  когато  трябва  да  се  реализират  специални функции.  Всички  RAM-  продукти  са  собствена  разработка  и  производство  и  се  отличават  с  изключителна  надеждност  и  качество-  гаранция за  добрата  работа  на  вашите  технически  инсталации  и  съоръжения.