Отопление с термопомпа, термопомпи

Tермопомпи на фирма HAUTEC, Германия

Висок клас енергоефективни термопомпи HAUTEC от Германия- с 1KW ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДОБИВАТЕ 5KW ТОПЛИННА!

Енергията е навсякъде в околната среда.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ Я !

Чрез отопление е термопомпа!

Термопомпата прави тази енергия достъпна за вас!

Арис извършва проектиране, доставка и монтаж на енергоефективни отоплителни системи - с термопомпи на фирма HAUTEC- Германия;

           С 1KW ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДОБИВАТЕ 5KW ТОПЛИННА!

Термопомпите използват електрическа енергия  и топлоизточник за производството на топлинна енергия. 

Видовете термопомпи  

могат да бъдат  вода -вода, въздух-вода, въздух-въздух.Класически пример на термопомпа са хладилниците и климатиците, които са от вида въздух-въздух.

Предимства на термопомпите:

  • Снижаване на разхода за отопление до 80% в сравнение с отопление на газ, нафта или въглища
  • Дава Ви независимост от цените на горивата
  • Без разходи по поддръжка
  • Използване на възобновяема енергия от природата
  • Безшумна работа
  • Малка и компактна отоплителна инсталация
  • Отопление през зимата и охлаждане през летния сезон
  • Топла вода над 60оС без допълнителни разходи за електричество
  • Без неприятни миризми и изгорели газове във въздуха 

За повече информация Ви очакваме в нашия офис!

Повишете вашата енергийна ефективност с термопомпите на HAUTEC!