Оранжерии за екзотични цвета- гр.София

Оранжерии - гр.София

Изграждане на 2 бр. оранжерии за екзотични цветя със система за проветряване и засенчване (термоекран / енергиен чадър) в гр. София