Персонал

АРИС® залага особено много на постоянното обучение на своя персонал и не пести време и средства за повишаване квалификацията на служителите.

Ежегодно се провежда обучение чрез подходящи форми (курсове, семинари и др.) както по отношение на професионалното развитие на всеки служител, така и по отношение изискванията на Системата за управление на качеството.

Задължително веднъж годишно се провежда обучение на нашите специалисти и в чужбина в офисите на нашите партньори, където те се запознават с новостите в съответната област.